W związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 2 marca 2020 r. oraz idącymi w ślad za tym zaleceniami podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce Stadnina Koni Michałów Sp. z o. o. z dniem 13 marca 2020 r. zostaje do odwołania zamknięta dla wszystkich osób postronnych, nie będących pracownikami lub partnerami gospodarczymi Spółki.