Tegoroczny sezon wyźrebień dobiegł końca. W tym roku przywitaliśmy łącznie 85 źrebiąt: 80 arabskich (28 klaczek i 52 ogierki) oraz 5 małopolskich (3 klaczki i 2 ogierki).

Lista źrebiąt

Na zdjęciu od lewej EL MARIELLA (Morion - El Marina po Ganges) i DAMA SERCA (Equator - Dama Karo po Enzo)