W związku z ustawą o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 2 marca 2020 r. zgodnie z zaleceniami ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. z dniem 5 sierpień 2020 r. zostaje do odwołania zamknięta dla wszystkich osób postronnych, nie będących pracownikami lub partnerami gospodarczymi Spółki.