Lista koni oferowanych podczas III Zimowej Aukcji w dniu 15 grudnia, 2018:

III Zimowa Aukcja - katalog

Lista koni

Regulamin aukcji