A list of foals born at Michałów Stud in the 2018 season.

No breed sex date of birth sire dam / by
75 oo colt 02-06-2018 Ganges Wieża Mocy / QR Marc
74 oo colt 26-05-2018 Empire El Medina / Gazal Al Shaqab
73 oo filly 23-05-2018 Ekwist Lizbona / Ekstern
72 oo filly 20-05-2018 Ascot DD El Mediara / Eryks
71 pony colt 17-05-2018 Lotos Uralia / Storczyk
70 Małopolska colt 16-05-2018 Czar Tunezja / Bonat
69 oo colt 15-05-2018 RFI Farid Foggara / Ganges
68 Małopolska filly 14-05-2018 Bonat Ballada /Birkut
67 Małopolska filly 13-05-2018 Czar Balladyna / Bonat
66 oo filly 13-05-2018 Ganges Witonia / Enzo
65 oo colt 13-05-2018 Medalion Elgora / Poganin
64 oo colt 09-05-2018 Złoty Medal Parmana / Al Maraam
63 oo colt 07-05-2018 Kabsztad Pustynna Malwa / Ekstern
62 oo colt 05-05-2018 Empire Apolonia / Ekstern
61 oo filly 03-05-2018 Empire Goltra / Alert
60 oo colt 26-04-2018 Kabsztad Emiriona / Grafik
59 oo filly 24-04-2018 Kurier Echara / Wiliam
58 oo filly 21-04-2018 Sahm El Arab Esmeraldia / QR Marc
57 oo colt 20-04-2018 RFI Farid Emmbla / Al Maraam
56 oo filly 19-04-2018 Złoty Medal Emily / Poganin
55 oo filly 18-04-2018 Ekstern Editha / Eden C
54 oo filly 17-04-2018 Sahm El Arab Emandorella / Eden C
53 oo colt 14-04-2018 Ascot DD Zigi Zana / QR Marc
52 oo colt 11-04-2018 Złoty Medal Emocja / Monogramm
51 oo colt 08-04-2018 Kurier Gardeja / Esculap
50 oo filly 08-04-2018 Złoty Medal Emandilla / Om El Shahmaan
49 oo filly 07-04-2018 Forman Wkraza / Albedo
48 oo filly 07-04-2018 WH Justice Wilda / Gazal Al Shaqab
47 Małopolska colt 05-04-2018 Bonat Turnia/ Birkut
46 Małopolska colt 03-04-2018 Bonat Berenika / Birkut
45 oo filly 31-03-2018 Medalion Ellena / Ekstern
44 oo colt 30-03-2018 Ekstern Ferrmaria / El Omari
43 oo filly 22-03-2018 Złoty Medal Espadrilla / Monogramm
42 oo colt 17-03-2018 Pogrom Mesalina / Ekstern
41 oo colt 16-03-2018 Wares Echeta / KA Czubuthan
40 oo colt 13-03-2018 Kurier Emossa / DA Adios
39 oo filly 11-03-2018 Ekwist Piękna Dama / Pegasus
38 oo colt 10-03-2018 El Omari El Marina / Ganges
37 oo filly 08-03-2018 Eryks Liguria / El Omari
36 oo filly 06-03-2018 Złoty Medal Favara / Esparto
35 oo colt 06-03-2018 Forman Dama Karo / Enzo
34 oo colt 03-03-2018 Wares Echala / DA Adios
33 oo colt 03-03-2018 Kurier De Longa / DA Adios
32 oo colt 03-03-2018 Złoty Medal Emanda / Ecaho
31 oo colt 01-03-2018 Ekwist Cella / Ekstern
30 oo filly 28-02-2018 Ganges Cheronea / QR Marc
29 oo filly 27-02-2018 Empire Gandahara / Pegasus
28 oo colt 23-02-2018 El Omari Pustynna Oaza / Poganin
27 oo colt 23-02-2018 El Omari Wildana / Ganges
26 oo filly 23-02-2018 Sahm El Arab Forgissima / Vitorio TO
25 oo filly 20-02-2018 Ascot DD Diara / Eryks
24 oo filly 20-02-2018 Ekstern El Dorra / QR Marc
23 oo filly 20-02-2018 El Omari Elganza / Sanadik El Shaklan
22 oo colt 19-02-2018 Sahm El Arab Espana / QR Marc
21 oo colt 15-02-2018 El Omari Ellissima / Albedo
20 oo filly 14-02-2018 Sahm El Arab Golteria / Galba
19 oo filly 12-02-2018 Złoty Medal Ekliptyka / Ekstern
18 oo colt 09-02-2018 Ascot DD Emandorissa / Abha Qatar
17 oo filly 07-02-2018 El Omari Wieża Bajek / Abha Qatar
16 oo filly 05-02-2018 Ekstern Karola / QR Marc
15 oo colt 04-02-2018 Sahm El Arab Palanga / Ekstern
14 oo colt 03-01-2018 Złoty Medal Pustynna Kalia / Esparto
13 oo colt 01-02-2018 El Omari Zatoka Wenecka / Kahil Al Shaqab
12 oo colt 01-02-2018 Ekwist Ebra / Alert
11 oo colt 31-01-2018 El Omari Złota Gaza / Gazal Al Shaqab
10 oo colt 30-01-2018 Sahm El Arab Waranga / QR Marc
9 oo filly 29-01-2018 Ekstern Augusta / Pegasus
8 oo colt 28-01-2018 Sahm El Arab Emmbelarda / QR Marc
7 oo filly 24-01-2018 Ekwist Esmora / Pegasus
6 oo filly 21-01-2018 El Omari Parmania / Kahil Al Shaqab
5 oo colt 20-01-2018 Empire Dolores / Kabsztad
4 oo colt 14-01-2018 Ekstern Flaminia / Gaspar
3 oo colt 11-01-2018 Ekstern Planica / QR Marc
2 oo colt 07-01-2018 Sahm El Arab Pustynna Noc / WH Kaneko MS
1 oo filly 04-01-2018 El Omari Formiss / Esparto