Rodowód

Pilawa (PL)  siwa klacz, ur. 1976
hodowca:SK Michałów, PL 
ród męski:Ibrahim or.ar. 1899, hod. Obdurahm Abdullah, imp. 1907 Antoniny (PL)
linia żeńska:Rodania or.ar. ~1869, hod. Anazeh Ruala (B), imp. 1881 Crabbet Park Stud (GB)
Burkan (GB)Saladin II (GB)Naziri (GB)Skowronek (PL)
Nasra (GB)
Starilla (GB)Raseem (GB)
Star Of The Hills (GB)
Biruta (PL)Trypolis (PL)Enwer Bey (PL)
Kahira (PL)
Bika (PL)Wielki Szlem (PL)
Panika (PL)
Platyna (PL)Czardasz (PL)Wielki Szlem (PL)Ofir (PL)
Elegantka (PL)
Baza (HU)Kuhailan Zaid or.ar.
22 Kemir (HU)
Planeta (PL)Nabor (SU)Negatiw (SU)
Łagodna (PL)
Pienoczka (SU)Pawodok (SU)
Naturalistka (SU)
Uwaga: powyższy rodowód nie stanowi oficjalnego dokumentu.