Rodowód

Wenera (PL)  siwa klacz, ur. 1970
hodowca:SK Michałów, PL 
ród męski:Ibrahim or.ar. 1899, hod. Obdurahm Abdullah, imp. 1907 Antoniny (PL)
linia żeńska:Szweykowska ~1800, hod. Sławuta (PL)
Negatiw (SU)Naseem (GB)Skowronek (PL)Ibrahim or.ar.
Jaskółka (PL)
Nasra (GB)Daoud (GB)
Nefisa (GB)
Taraszcza (PL)Enwer Bey (PL)Abu Mlech (PL)
Koalicja (AT)
Gazella II (PL)Koheilan or.ar.
Abra (PL)
Wadera (PL)Doktryner (PL)Miecznik (PL)Fetysz (PL)
Koalicja (AT)
Blaga (HU)Kuhailan Zaid or.ar.
11 Siglavy Bagdady II (HU)
Werbena (PL)Wojski (PL)Lowelas (PL)
Krucica (PL)
Kalina Wnuczka (PL)Koheilan I (HU)
Aghani (PL)
Uwaga: powyższy rodowód nie stanowi oficjalnego dokumentu.