Pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż majątku ruchomego. Termin składania ofert: 20.04.2017 do godziny 10:00. Szczegóły w pliku pdf.