Zarząd Spółki Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i za rok 2019 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania. Termin składania ofert upływa z dniem 2 października 2018. Szczegóły pod linkiem.