Stadnina Koni Michałów zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym (ofertowym) na sprzedaż majątku ruchomego. Pisemne oferty należy składać do 26 kwietnia br.

Szczegóły w pdfie - warunki przetargu, formularz zgłoszeniowy.

Stadnina Koni Michałów zaprasza do składania ofert na zakup kombajnu zbożowego. Termin nadsyłania ofert: 19.03.2018. Szczegóły w pliku pdf.

Stadnina Koni Michałów zaprasza do składania ofert na dostawę środków do produkcji rolnej. Termin nadsyłania ofert: 29.12.2017. Szczegóły w pliku pdf.

Stadnina Koni Michałów zaprasza do składania ofert na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy obory dla krów mlecznych. Termin nadsyłania ofert: 22.12.2017. Szczegóły w pliku pdf.

Stadnina Koni Michałów zaprasza do składania ofert na zabudowę boksami dla ogierów stajni nr 1. Termin nadsyłania ofert: 22.11.2017. Szczegóły w pliku pdf.

Stadnina Koni Michałów zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Szczegółowe warunki zamówienia

Stadnina Koni Michałów zaprasza do składania ofert na świadczenie usług weterynaryjnych (konie). Termin nadsyłania ofert: 31.08.2017. Szczegóły w pliku pdf.

Stadnina Koni Michałów zaprasza do składania ofert na świadczenie usług weterynaryjnych (bydło mleczne). Termin nadsyłania ofert: 31.08.2017. Szczegóły w pliku pdf.

Stadnina Koni Michałów zaprasza do składania ofert na dostawę folii pryzmowej. Termin nadsyłania ofert: 28.07.2017. Szczegóły w pliku pdf.

Stadnina Koni Michałów zaprasza do składania ofert na wykonanie usług koszenia zboża i gniecenia ziarna kukurydzy. Termin nadsyłania ofert: 28.07.2017. Szczegóły w pliku pdf.

Stadnina Koni Michałów zaprasza do składania ofert na jednorazowy transport koni z SK Michałów do SO Książ i z powrotem w terminie 14-16 lipca. Termin nadsyłania ofert: 05.07.2017. Szczegóły w pliku pdf.