Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku inwentarskiego (cielętnika), związanego z prowadzonym gospodarstwem rolno-hodowlanym, z wewnętrzną instalacją elektryczną, zgodnie z pozwoleniem na budowę:
znak: AB.VI.6740.w.142.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku.

Pełna treść zaproszenia w załączniku zip

STADNINA KONI MICHAŁÓW SPÓŁKA Z O.O. OGŁASZA II
PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) NA
SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO  - plik PDF

Zapytanie ofertowe nr 5/2016
Nawozy, folia pryzmowa, informacje plik PDF

Zapytanie ofertowe nr 4/2016 na ciągnik, informacje plik PDF

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 na gniecenie kukurydzy wraz z pakowaniem do rękawów foliowych, informacje plik PDF

Od listopada 1999 roku, w wyniku decyzji AWRSP - ówczesnego właściciela państwowych stadnin (obecnie ANR), sprzedaż odbywa się wyłącznie w trybie przetargowym. Na początku roku stadnina ustala harmonogram przetargów. W Michałowie odbywają się one w pierwszą sobotę miesiąca.