W dniach 13-14.07 w Ströhen rozegrano dwa pokazy dla koni czystej krwi: międzynarodowy (B) oraz europejski (C). W międzynarodowej edycji kl. EMIRIONA (Grafik - Emmona/Monogramm) zwyciężyła w klasie klaczy 10-letnich i starszych, a za nią na trzecim w miejscu w tej samej klasie uplasowała się EBORA (Ekstern - Eberia/Ecaho). W pokazie europejskim og. LISSAR (Gazal Al Shaqab - Larissa/Eukaliptus) zdobył brązowy medal ogierów starszych.