W 2007 roku rozpoczęło działalność Europejskie Centrum Rozrodu Koni, w którym zdeponowane jest nasienie ogierów stadniny oraz ogierów innych właścicieli, m.in. nasienie mrożone importowane z USA i krajów europejskich.

Formularze do pobrania w pliku pdf:

- wzór umowy na krycie

- wniosek o wydanie nasienia

Zabudowania, wyposażenie i certyfikat

Europejskie Centrum rozrodu Koni powstało w styczniu 2007 r. Pierwsze ogiery zostały wprowadzone w maju 2007 r. W skład Europejskiego Centrum wchodzą:

  • budynek główny, w którym znajdują się biuro, laboratorium (wyposażone w sprzęt niemieckiej firmy MINITÜB, w którym odbywa się obróbka nasienia świeżego i mrożenie), bank nasienia (w którym przechowujemy nasienie), maneż, stajnia na 6 boksów;
  • budynek stajenny, podzielony na dwie części z 5 boksami każda, z których jedna służy do wprowadzania ogierów na kwarantannę.

Centrum wpisane jest na listę Semen Collection Centres for Intra-Community Trade in Semen of Equine Species pod numerem: PL 26082102. Pełna lista dostępna jest na witrynie Głównego Inspektoratu Weterynarii, w wykazie zakładów i laboratoriów zatwierdzonych przez Polskę zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii i zootechniki.

Zadania i obsługa weterynaryjna

Zadaniem ośrodka jest umożliwienie hodowcom dostępu do nasienia najlepszych, najpopularniejszych ogierów z polskiej, europejskiej i światowej hodowli, z najbardziej pożądanych rodów męskich.

Kontakt:

Weronika Sosnowska -Sidoruk 693 200 543

lek. wet. Agnieszka Kozłowska 604 753 021