Home News WINTER ARABIAN HORSE SALE 18.02.2023 – LIST OF HORSES

WINTER ARABIAN HORSE SALE 18.02.2023 – LIST OF HORSES

Once again, Michałów State Stud Ltd. organizes WINTER ARABIAN HORSE AUCTION. It is an amazing opportunity to become the owner of the world-renowned Michałów-bred horses.

The auction will be carried out at the organizer’s headquarters as well as via online livestream at the One Bid platform on 18th February 2023 between 1:30 – 7:00 p.m. (open stables between 10:00 a.m and 1:00 p.m.).

The list of offered horses can be viewed below.

Auction terms and sale catalogue: LINK

Registration of bidders on ONE BID website: LINK

Online broadcast: LINK

Winter Sale 2023

Zimowa Aukcja Koni Arabskich / Winter Sale 2023 18.02.2023
Klacze arabskie czystej krwi / Arabian mares
Lp./No Nazwa/Name maść/color rok ur./born pochodzenie/pedigree wymiary/measurements
1 ESPENITA* gn./bay 2020 Morion – Espana / QR Marc 150-180-17.5
2 PAQUITA siwa/grey 2018 Empire – Piba / Gazal Al Shaqab 156-179-18
własność Janów Podlaski, źrebna ogierem MORION, data pokrycia 23.03.2022 / owned by Janów Podlaski, in foal to MORION, last date of service 23.03.2022
Klacz PAQUITA wystawiona do sprzedaży w drodze Aukcji Zimowej w Stadninie Koni Michałów jest źrebna zgodnie z powyższym. Stadnina Koni Janów Podlaski zastrzega sobie własność źrebięcia, które pomimo sprzedaży klaczy urodzi się w sezonie 2023. Nabywca klaczy PAQUITA natomiast ma prawo wyboru ogiera, którym klacz po wyźrebieniu zostanie ponownie zaźrebiona na jego rzecz wybranym ogierem własności SK Janów Podlaski. Tym samym źrebię urodzone w sezonie 2024 pozostaje własnością nabywcy klaczy. / The mare PAQUITA offered for sale in the Winter Auction at Michałów Stud are in foal in accordance with the above. Janów Podlaski Stud reserves the ownership of the foal, which, despite the sale of the mare, will be born in 2023. The purchaser of the mare: PAQUITA has the right to choose a stallion with which the mare, after foaling, will be re-inbred to him with the Janów Podlaski Stud's selected stallion. Thus, the foal born in the 2024 season remains the property of the buyer of the mare.
3 CHOREA gn./bay 2021 Tresor Enzino – Cheroja / Ganges 147-175-16.5
4 WELETA siwa/grey 2014 Kabsztad – Wentaja / Gaspar 152-188-19.0
5 EMILIA ZŁOTA* siwa/grey 2018 Złoty Medal – Emily / Poganin 155-172-18.0 sprzedana / sold
6 WIEŻA MELANCHOLII* gn./bay 2019 Shams Sharav AA – Wieża Marzeń / Ekstern 153-189-18.5
7 BASKONIA siwa/grey 2015 Palatino – Bellisa / Poganin 153-183-18 sprzedana / sold
własność Janów Podlaski, źrebna ogierem PICASSO DI MAR, data pokrycia 28.03.2022 / owned by Janów Podlaski, in foal to PICASSO DI MAR, last date of service 28.03.2022
Klacz BASKONIA wystawiona do sprzedaży w drodze Aukcji Zimowej w Stadninie Koni Michałów jest źrebna zgodnie z powyższym. Stadnina Koni Janów Podlaski zastrzega sobie własność źrebięcia, które pomimo sprzedaży klaczy urodzi się w sezonie 2023. Nabywca klaczy BASKONIA natomiast ma prawo wyboru ogiera, którym klacz po wyźrebieniu zostanie ponownie zaźrebiona na jego rzecz wybranym ogierem własności SK Janów Podlaski. Tym samym źrebię urodzone w sezonie 2024 pozostaje własnością nabywcy klaczy. The mare BASKONIA offered for sale in the Winter Auction at Michałów Stud are in foal in accordance with the above. Janów Podlaski Stud reserves the ownership of the foal, which, despite the sale of the mare, will be born in 2023. The purchaser of the mare: BASKONIA has the right to choose a stallion with which the mare, after foaling, will be re-inbred to him with the Janów Podlaski Stud's selected stallion. Thus, the foal born in the 2024 season remains the property of the buyer of the mare.
8 FLANTI siwa/grey 2013 Shanghai E.A. – Flotylka / Emigrant 154-200-18.5
własność / owned by Bartosz Redestowicz
9 LIGURIA kaszt./chest. 2013 El Omari – Laranda / Ekstern 155-168-17.0
w kryciu og. MORION / bred to MORION
10 EMBLEMA gn./bay 2014 Chimeryk – Emmbla / Al Maraam 154-176-18.0
źrebna ogierem MORION, data pokrycia 06.05.2022 / in foal to MORION, last date of service 06.05.2022
11 GUERNIKA siwa/grey 2016 Vitorio TO – Galilea / Laheeb 148-183-17.5 sprzedana / sold
źrebna ogierem ZŁOTY MEDAL, data pokrycia 24.03.2022 / in foal to ZŁOTY MEDAL, last date of service 24.03.2022
12 AL HAMADA siwa/grey 2021 El Omari – Atma / Ekstern
własność Janów Podlaski / owned by Janów Podlaski
13 ELETTA* gn./bay 2019 Shams Sharav AA – Emandorissa / Abha Qatar 155-185-18.0
14 ELZANI* siwa/grey 2017 Złoty Medal – Empera / Kabsztad 151-170-17.5
15 ELGRACJA siwa/grey 2021 El Omari – El Gazona / Kahil Al Shaqab 148-174-17.0
16 EL BATINA* gn./bay 2019 Morion – Elbera / QR Marc 153-180-18.5
17 ELOIZA kaszt./chest. 2016 Ascot DD – El Fatha / Entyk 154-185-18
własność Janów Podlaski / owned by Janów Podlaski
Nabywca klaczy ELOIZA natomiast ma prawo wyboru ogiera, którym klacz po wyźrebieniu zostanie ponownie zaźrebiona na jego rzecz wybranym ogierem własności SK Janów Podlaski. Tym samym źrebię urodzone w sezonie 2024 pozostaje własnością nabywcy klaczy. The purchaser of the mare: ELOIZA has the right to choose a stallion with which the mare, after foaling, will be re-inbred to him with the Janów Podlaski Stud's selected stallion. Thus, the foal born in the 2024 season remains the property of the buyer of the mare.
18 PIĘKNA DAMA siwa/grey 2011 Pegasus – Piękna Pani / Ekstern 152-171-18.0
źrebna ogierem EL OMARI, data pokrycia 08.05.2022 / in foal to EL OMARI, last date of service 08.05.2022
19 EMANDOLLA gn./bay 2021 Calypso OS - Emanndia / Kahil Al Shaqab
* przy zakupie danej klaczy Stadnina dodaje stanówkę og. EL OMARI lub PTOLEMEUSZ za kwotę 1 zł netto, do wyboru przez nabywcę (jeśli klacz pozostanie w Michałowie, koszt pobrania nasienia i inseminacji pokrywa SK Michałów, koszty pobytu powyżej regulaminowych 14 dni od dnia zakupu pokrywa nabywca)
* to the purchased mare, the Stud adds the breeding of stallion EL OMARI or PTOLEMEUSZ, at PLN 1 net price, to be chosen by the buyer (in the case if the mare will stay in Michałów, the costs of semen collection and insemination are borne by the Michałów Stud, the cost of stabling above the statutory 14 days from the date of purchase is borne by the buyer)
Ogiery arabskie czystej krwi / Arabian stallions
Lp./No Nazwa/Name maść/color rok ur./born pochodzenie/pedigree wymiary/measurements
19 PATHOS siwy/grey 2018 EKS Alihandro – Palmeta / Ecaho 152-182-18 sprzedany / sold
własność Janów Podlaski / owned by Janów Podlaski Stud
20 WARION gn./bay 2019 Morion – Weda / Kabsztad 155-181-19,5 sprzedany / sold
własność Kurozwęki / owned by Kurozwęki Stud
21 EMINO gn./bay 2011 Dragomir – Emelia / Espadero 155
własność Mirosław Capiga / owned by Mirosław Capiga
22 PRINS gn./bay 2018 Pogrom – Pinga / Gazal Al Shaqab
własność Janów Podlaski / owned by Janów Podlaski Stud
Wałachy arabskie czystej krwi / Arabian geldings
23 EDREDON siwy/grey 2021 Złoty Medal – Elgeria / Esparto 147-170-18.5 sprzedany / sold
24 GUERRERO siwy/grey 2021 Tresor Enzino – Guernika / Vitorio TO 146-173-18.5
25 LAMBERT kaszt./chest. 2021 Tresor Enzino – Lambada / Emerald J 149-173-18.5 sprzedany / sold
26 WILDOMAR siwy/grey 2021 Morion – Wilda / Gazal Al Shaqab 150-173-18.0

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Więcej...