Home Centrum Rozrodu

Centrum Rozrodu

Europejskie Centrum Rozrodu Koni Stadnina Koni Michałów Sp z o.o.
Stacja Pozyskiwania Nasienia Ogierów

Zabudowania, wyposażenie i certyfikat

Europejskie Centrum rozrodu Koni powstało w styczniu 2007 r. Pierwsze ogiery zostały wprowadzone w maju 2007 r. W skład Europejskiego Centrum wchodzą:

  • budynek główny, w którym znajdują się biuro, laboratorium (wyposażone w sprzęt niemieckiej firmy MINITÜB, w którym odbywa się obróbka nasienia świeżego i mrożenie), bank nasienia (w którym przechowujemy nasienie), maneż, stajnia na 6 boksów;
  • budynek stajenny, podzielony na dwie części z 5 boksami każda, z których jedna służy do wprowadzania ogierów na kwarantannę.

Centrum wpisane jest na listę Semen Collection Centres for Intra-Community Trade in Semen of Equine Species pod numerem: PL 26082102. Pełna lista dostępna jest na witrynie Głównego Inspektoratu Weterynarii, w wykazie zakładów i laboratoriów zatwierdzonych przez Polskę zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii i zootechniki.

Zadania i obsługa weterynaryjna

Zadaniem ośrodka jest umożliwienie hodowcom dostępu do nasienia najlepszych, najpopularniejszych ogierów z polskiej, europejskiej i światowej hodowli, z najbardziej pożądanych rodów męskich.

Warunki przyjmowania ogierów

 Centrum przyjmuje ogiery w celu pobierania i dystrybucji nasienia świeżego oraz pobierania i mrożenia nasienia. Procedura przyjmowania ogierów odbywa się na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2017 poz. 1855), Ustawy z dnia 29.06.2007 r o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz na podstawie rozporządzenie MRiRW z 10.03.2011r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń (Dz. U. 2011 nr 63 poz. 330).

Przyjmujemy ogiery w celu pobierania i dystrybucji nasienia świeżego oraz pobierania i mrożenia nasienia. Warunkiem przyjęcia ogiera jest podpisanie kontraktu – umowy o mrożenie nasienia ogierów. Ponadto ogier musi być zaopatrzony w paszport oraz być zaszczepiony przeciw grypie i odrobaczony.

Ogier musi odbyć trwającą 30 dni kwarantannę, w trakcie której wykonane zostaną badania:

  • NZK

  • nosacizna

  • zaraza stadnicza

  • CEM

  • artheritis

  • badania bakteriologiczne

Dalsze przebywanie ogiera w centrum zależy od wyników badań. Jeżeli wynik przynajmniej jednego będzie pozytywny, zwierzę izoluje się, a pozyskane od niego nasienie zostaje zniszczone (nie może być dopuszczone do obrotu).

Jeżeli właściciel ogiera sam podejmie się wykonania wymienionych wcześniej badań, musi dostarczyć do SK Michałów urzędowe świadectwo zdrowia ogiera (wystawione przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny – urzędowego lekarza weterynarii na podstawie wyników badań).

Informacji na temat szczegółowej oferty centrum oraz procedur przyjmowania ogierów udziela lekarz weterynarii Agnieszka Kozłowska, tel.: +48 604 753 021.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Więcej...