Home Ogłoszenia Przetarg nieograniczony – remont z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego

Przetarg nieograniczony – remont z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego

Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie zadania p.n. „Remont z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego nr 143 (zgodnie z art. 29 pkt. 3 podpunkt 1 i 2 Prawa budowlanego) zlokalizowanego na terenie Stadniny Koni Michałów w Michałowie dz. nr ewid. 1542/6”.

Szczegółowe informacje znajdują się w PLIKU PDF.

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Formularz oferty

3. Informacja o podwykonawcach

4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

5. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Oświadczenie dotyczące przesłanek wkluczenia z postępowania

7. Wzór umowy

8. Program funkcjonalno-użytkowy

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Więcej...