Home Ogłoszenia Budowa obiektu wiaty gospodarczej (zadaszenie wybiegu dla cieląt) zlokalizowanego  na terenie Stadniny Koni Michałów w Michałowie

Budowa obiektu wiaty gospodarczej (zadaszenie wybiegu dla cieląt) zlokalizowanego  na terenie Stadniny Koni Michałów w Michałowie

!!! Termin składania ofert przedłużony do 13.10.2023r. do godz. 12.00. !!!

Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe dla zadania: „Budowa obiektu wiaty gospodarczej (zadaszenie wybiegu dla cieląt) zlokalizowanego  na terenie Stadniny Koni Michałów w Michałowie, dz. nr ewid. 1542/10 ”

Termin składania ofert: 29 września 2023 roku do godz. 9.00

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:       

Marcin Marciniak tel. 601 055 623

Marzena Liskiewicz tel. 693 033 997

1.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr: 1           Formularz oferty

Załącznik nr: 1a         Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr: 2           Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr: 3           Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr: 4           Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia

Załącznik nr: 5           Wzór umowy

Załącznik nr: 6           Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr: 6.1        Lokalizacja

Załącznik nr: 6.2        Przekrój

Załącznik nr: 7            Decyzja o warunkach zabudowy

Załącznik nr 7.1 Do decyzji o warunkach zabudowy – Plik PDF

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Więcej...